Политика за поверителност

Въведение
1. Поверителността на посетителите в нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.
2. Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.
Как събираме вашите лични данни
Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани: 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферали, продължителност на посещението, изгледи на страници и пътища за навигация в уебсайта.
3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, като например вашия имейл уебсайт.
4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. Например вашето име, профилни снимки, пол, рожден ден, статус на връзка, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта.
5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и/или бюлетини.
6. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате, или транзакция, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.
8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерението да бъде публикувана в интернет.
9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.
Използване на лична информация
Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:
1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас.
3. Разрешаване на използването на услугите, налични на нашия уебсайт
4. Изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт
5. Предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане до вас и събиране на плащания от вас.
7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения.
8. Изпращане на известия по имейл, които сте изрично поискали.
9. Изпращаме ви нашия имейл бюлетин, ако сте се абонирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
10. Изпращаме ви маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас.
11. Предоставяне на трети страни на статистическа информация за нашите потребители.
12. Справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, свързани с нашия уебсайт.
13. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
14. Проверка на спазването на правилата и условията, уреждащи използването на нашия уебсайт.
15. Други употреби.
Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте. Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контролите за поверителност на уебсайта. Ние няма да предоставим, без вашето изрично съгласие, вашата лична информация на трета страна за директен маркетинг от тяхна или трета страна.

Разкриване на лична информация
Можем да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, ако това е разумно необходимо за целите, посочени в тази политика.
Можем да разкрием вашата лична информация на който и да е член на нашата група от компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и всички негови дъщерни дружества), ако това е разумно необходимо за целите, изложени в тази политика.
Можем да разкрием вашата лична информация: 1. доколкото сме длъжни да направим това по закон; 2. във връзка с текущи или предстоящи съдебни производства; 3. за да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск); 4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме) да продадем;
5. на всяко лице, за което основателно смятаме, че може да се обърне към съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато по наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация.
Освен както е предвидено в тази политика, ние няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.
Интернационален обмен на данни
.
1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всяка от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.
2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
3. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или изпращате за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.
4. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описано в този раздел.
Запазване на лична информация
1. Този раздел 6 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.
2. Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
3. Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
(А) До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон; (Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; (В), За уражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
Защита на личната информация
1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация. 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри. 3. Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
4. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. 5. Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;
Изменения
1. Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт. 2. Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика. 3. Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.
Вашите права
1. Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
(А) Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси. (Б) Може да посикаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).
2. Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона. 3. Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели. 4. На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.
Други уеб сайтове – трети страни
1. Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни. 2. Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.
Актуализиране на информацията 1. Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана
Cookies – Бисквитки
1. Нашият сайт използват бисквитки.
2. А бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
3. Cookies могат да бъдат “постоянна” бисквитки или “сесийни” бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.
4. Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.
5. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.
6. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.
7. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.
8. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.
9. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;
10. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

No products in the cart.